Vítejte na webu společnosti G-Team,a.s.

Naše výrobky pracují po celém světě!

Aktuality

Dokumenty k projektu rozdělením sloučením společností. Oznámení akcionářům a věřitelům.
- Oznámení a upozornění ve věci rozdělení odštěpení
- Projekt rozdělení odštěpením
Společnosti G – Team a.s. byla dne 2. 2. 2011 přislíbena finanční podpora k zabezpečení vzdělávací aktivity v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01486 – Školení je šance (OPLZZ) s názvem „Zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců G-Team“. Období realizace projektu je 3/2011 až 12/2012. Předmětem projektu je zvýšení obecných i odborných znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti (např. manažerských a obchodních dovedností, IT technologií, sváření a anglického jazyka) stávajících zaměstnanců (na všech úrovních – od výroby až po vrcholný management) naší společnosti s cílem snadnějšího přizpůsobení se tržním změnám a posílení konkurenceschopnosti firmy.
Společnost G-Team a.s. - o.z.Turbomachinery v Listopadu 2012 uvedla do trvalého provozu a předala zákazníkovi Točivou redukci TR 560 o instalovaném výkonu 2 500kW v areálu společnosti Litovelská cukrovarna,a.s., Litovel.
Společnost G-Team, a.s. - o.z.Turbomachinery předala v měsíci dubnu našim zákazníkům níže uvedené Točivé redukce o celkovém instalovaném výkonu 670kW:
- TR320 pro zákazníka Thermoservis,spol. s r.o. - Nymburk
- TR320 pro zákazníka ODalkia Industry CZ,a.s. - Ostrava
G-Team a.s. jako generální dodavatel a leader konsorcia dodavatelů úspěšně dokončil a finálně předal v září 2011 kondenzační turbínu 12 MW včetně příslušenství. Dílo v řádech stovek milionů Kč bylo realizováno pro Teplárna České Budějovice. Turbína byla instalována na nový odpružený základ a součástí dodávky byl chladící systém vč. chladících věží, příslušné potrubní systémy, elektro instalaci a SKŘ, stavba, dodávky technologického zařízení, montáže a uvedení do provozu.
Společnost G-Team, a.s. - o.z.Turbomachinery v uplynulých měsících uvedla do provozu a předala zákazníkům níže uvedené Točivé redukce:
- TR320 pro zákazníka DEVRO,s.r.o.
- TR320 pro zákazníka OSTROVSKÁ teplárenská,a.s.
- TR320 pro zákazníka GESTRA Polonia
- TR560 pro zákazníka Cukrovary a lihovary TTD,a.s.
- TR100 pro zákazníka ENERGIS 92,s.r.o.
V měsíci Září provedli pracovníci naši společnosti mechanické a elektrické zkoušky parní Točivé redukce TR100 pro firmu PETROBRAS – FAFEN v Brazilské Federativní Republice.
Začátkem letošního roku naše společnost předala a uvedla do provozu Točivou redukci TR Hi150 pro zákazníka KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. o výkonu 48kW.

Částečná rekonstrukce odvodnění TG na 2. HVB Jaderné elektrárny Temelín

V polovině dubna naše společnost podepsala smlouvu na částečnou rekonstrukci systému odvodnění TG na 2. hlavním výrobním bloku elektrárny Temelín. V rámci instalace nových odvodňovacích baterií zde budou poprvé v ČR uplatněny některé nejnovější světové trendy v konstrukci moderního řízeného odvodnění na jaderných elektrárnách. Hlavní součásti budou dodány od renomovaného výrobce Gestra Flowserve a stejně jako i ostatní použité komponenty snesou nejpřísnější požadavky na bezpečnost, funkčnost a kvalitu. Rekonstrukce proběhne v nejbližší odstávce v květnu a červnu 2011.

Momentive Speciality Chemicals – Oprava dvou rozdělovačů páry

Společnost G-Team a.s. vstoupila do poslední fáze přípravy realizace v rámci oprav parních rozvodů v areálu Momentive Speciality Chemicals, a.s. Předmětem opravy je dodávka a výměna osazených rozvaděčů páry a jejich napojení do stávající technologie. Naše společnost tímto navazuje na úspěšné dodávky do energetických a chemických provozů, které realizovala v průběhu minulých let.

Dodávka a montáž potrubních systémů včetně armatur pro Jadernou Elektrárnu Mochovce

Společnost G-Team a.s. podepsala v měsíci březnu r.2011 kontrakt v hodnotě desítek milónů korun na:
- dodávku armatur a potrubí
- montáž potrubí a armatur.
Rozsahově se zakázka týká části pára-voda-olej pro turbiny Lot 31,32,41,42. Zahájení montáže na situ již 9/2011.
Společnost G-Team a.s. v únoru roku 2011 vyexpedovala Dodávku NTPS – Bypassovou stanici s příslušenstvím pro OB04 – projekt Elektrárny Ledvice. Jedná se o dodávku typové řady DN1400, zatím největší by-pass, který spol. G- Team dodávala. Naše společnost tímto navazuje na úspěšnou realizaci předchozích dodávek těchto Bypassových stanic pro společnost ŠKODA POWER s.r.o.
Společnost G-Team a.s. koncem roku 2010 vyexpedovala Dodávku Integrovaného olejového systému včetně olejových nádrží a komponent pro projekt Al Qatrana 135MW. Jedná se o dodávku typové řady 1500. Naše společnost tímto navazuje na úspěšnou realizaci předchozích dodávek těchto olejových systému pro společnost ŠKODA POWER s.r.o.
V měsíci září naše společnost předala a uvedla do provozu Točivou redukci TR320 pro zákazníka ENERGIE Holding a.s.

Dodávka 24 ks RUV AZ23, AZ10 pro Jadernou Elektrárnu Mochovce.

Společnost G-Team expedovala 24 ks regulačních a uzavíracích ventilů typu AZ23, AZ10 pro projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce. Ventily v nerezovém provedení budou hlavní součástí systému superhavarijního napájení potrubí primárního okruhu.

KO EPRU II – Demontáž a montáž strojovny

Společnost G-Team a.s. v uplynulých dnech podepsala smlouvu se společností ŠKODA POWER s.r.o. na realizaci Demontáže a Montáže strojovny v rámci projektu Komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II. Naše společnost tím navazuje na úspěšnou realizaci Montáže strojovny, kterou pro společnost ŠKODA POWER s.r.o. na projektu Komplexní obnovy elektrárny Tušimice II realizovala v letech 2008 – 2010.
Tento rok jsme uvedli do provozu a předali zákazníkovi následující Točivé redukce:
Dne 16.7. proběhl v areálu firmy recertifikační audit na systém enviromentálního managementu ISO 14001, který prováděla společnost TÜV SÜD Czech. Při auditu G-Team úspěšně obhájil certifikát, získaný v loňském roce.
Získali jsme zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
G-Team Components