Ocenění a Certifikace


Malá parní turbina TR Hi 150 získala zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.


Certifikát ISO 9001: 2008


Certifikát ISO 3834-2: 2006

Osvědčení k provádění předepsaných vstupních, mezioperačních a výstupních zkoušek vyhrazených zařízení v jaderné energetice.
 


Certifikát ISO 14001: 2005


Oprávnění k výrobě, montáži, opravám a rekonstrukcím vyhrazeným tlakovým zařízení.


Oprávnění k výrobě a tuzemské výrobní spolupráci; provádění oprav, rekonstrukcí a údržby zařízení; provádění zkoušek zařízení § dle 7 vyhlášky; potvrzování průvodní technické dokumentace dle § 8 vyhlášky.