Služby

• Montáže vlastních zařízení
• Montáže potrubních systémů
• Montáže parních turbín do výkonu 660 MW
• Ostatní montážní práce
• Instalace a nastavení servopohonů
• Měření energetických veličin
• Měření vibrací a posuvů rotačních strojů
• Diagnostika funkčnosti odvaděčů kondenzátu
• Dodávky náhradních dílů

Služby
Montáže parních turbín